April 2nd, 2007

06:54 pm
Achtungs un brīdinājums

Cienījamie portāla "[info]pzrk un dēli" apmeklētāji!

Saskaņā ar mūsu radošā kolektīva pilnsapulcē pieņemto lēmumu Nr. 2b informējam jūs, ka tuvāko 5 h laikā tiks sagatavota visaptverošs ziņojums par aukstākminētās korporācijas radošā kolektīva gaitām nedarbu nogalē, tfu, nedēļas nogalē.

Ar cieņu,
pzrk