August 27th, 2009

04:44 pm
kuru valodu tad galu galā atbalsta?

Saglabāta oriģinālā rakstība, man patīk tā smalkā ironija par pareizrakstību:
"Please refer to the notes section below for important details regarding [...] Spelling (some langauges do not work with Office 2007).


Nesaukšu vārdā, kura lielā korporācija ieprintējusi šo tekstu savā produktā.