June 1st, 2010

10:56 pm
Zini vai mini

"10.11. uzdevums. Zaķītis savā tīrumā izaudzējis 1983 burkānus. Tos visus viņš grib aizvest uz mājām ar ķerru. Katru reizi zaķītis iekrauj ķerrā tieši 68 dārzeņus (mazāk vai vairāk iekraut aizliegts!). Zaķīša tīrumam ir šāda īpatnība: katra izrautā un aizvestā burkāna vietā izaug kālis, bet, ja zaķītis kādu reizi izrāvis un aizvedis uz mājām kāli, tad tā vietā izaug burkāns. Zaķītim ļoti garšo burkāni, un tāpēc viņš nosolījās nepārtraukt darbu tikmēr, kamēr visi burkāni būs novākti un pārvesti mājās. Vai tas ir prātīgs lēmums?" (E.Riekstiņš, A.Andžāns, "ATRISINI PATS!", Zvaigzne, 1984, 142. lpp.)