Tue, Dec. 30th, 2003, 11:36 am
nelieši

latvieši esot piesavinājušies pirmās izgreznotās eglītes godu... stulbi...