May 22nd, 2005

10:05 pm
Tas jāpieraksta

"...Pasaules Valdnieks visus savus izteikumus pamato ar faktiem, bet to atlase, kā tas labi zināms akadēmiskajās aprindās, parasti ir subjektīva norise, indivīdam izlemjot, ar kuru no pētniekiem kopā kļūdīties." RL 05.05

P.S.Tūlīt aizmigšu tepat traki klaudzošajā vilcienā.

Bet pēc iepriekš minētās Peļevina grāmatas izlasīšanas radās doma, ka mēs katrs dzīvojam tieši tādā pasaulē, kādu mēs to paši uztveram un kādu mēs vēlamies to ieraudzīt. Nu apmēram tā.

Ā, izrādās, šodien liels "pilnmēnestiņš".