Wed, Jan. 2nd, 2019, 11:56 pm
nozagtās aitas

Sabakstīju kalendāru nākamajam pusgadam, izskatās raibāks par dzeņa pakaļu. Kā es to visu paspēšu? Drošības pēc sāku skatīties seriālu par studentu dzīvi, “Fresh Meat”, tiktāl uzmundrinoši.

Iešu pačurāt atkal tīrīt sniegu no ielas.

Thu, Jan. 3rd, 2019, 12:22 am
[info]sii

Iešu bez svītrojuma un tad arī atkal.

Thu, Jan. 3rd, 2019, 12:26 am
[info]pzrk

Nekādas vainas!

Thu, Jan. 3rd, 2019, 07:50 am
[info]zum

Lūk, lūk, es sarakstīju plānotāju un man kļuva,sērīgi. Drusku par daudz plānu.