December 30th, 2003

11:31 am
īsumā par sevi - 2,8 m

taivānas protests pret ķīnas raķetēm: )

11:36 am
nelieši

latvieši esot piesavinājušies pirmās izgreznotās eglītes godu... stulbi...